Covorul lui Sierpinski – Implementare Java

Covorul lui Sierpinski – Implementare Java

Un fractal este o figură geometrică ce poate fi divizată în mai multe părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie o copie în miniatură a originalului. Câteva exemple naturale de fractali sunt ferigile, fulgii de zăpadă, cochiliile de melci și fulgerele. De...
Introducere în informatică și programare

Introducere în informatică și programare

Informatica este știința care se ocupă cu procesarea sistematică a informației, de obicei prin intermediul unui calculator. Informatica s-a dezvoltat cutremurător în ultimul secol, și a ajuns să fie folosită în mai toate domeniile de activitate. Iată o scurtă listă cu...