Ciurul lui Eratostene este un algoritm clasic folosit pentru determinarea tuturor numerelor prime mai mici sau egale cu un număr natural dat $n$. Acesta a fost creat de matematicianul grec Eratostene, și este predecesorul multor algoritmi mai eficienți, precum Ciurul lui Atkin și Ciurul lui Euler. În acest articol voi prezenta Ciurul lui Eratostene, împreună cu niște optimizări obișnuite și o aplicație interesantă.

Strike the twos and strike the threes
The Sieve of Eratosthenes!
When the multiples sublime,
The numbers that remain are prime.

Algoritm

 1. Se scrie pe o foaie o listă cu toate numerele naturale de la $2$ la $n$.
 2. Se caută în listă primul număr care nu a fost tăiat (și pe care încă nu l-am folosit).
 3. Se taie de pe foaie toți multiplii numărului ales mai înainte, cu excepția lui.
 4. Dacă încă nu am ajuns la finalul listei căutând numere netăiate, se revine la pasul 2.

La final, toate numerele netăiate din listă sunt cele prime. De fiecare dată, numărul găsit la pasul 2 chiar este prim, pentru că, dacă ar fi fost divizibil cu vreun număr prim mai mic decât el, ar fi fost tăiat deja. Apoi, evident că numerele tăiate la pasul 3, fiind divizibile cu un număr prim mai mic decât ele, sunt numere compuse.

Exemplu

Iată o animație făcută de mine care ilustrează modul în care funcționează algoritmul pentru $n = 250$. Cu alb am reprezentat numerele nevizitate, cu mov numerele tăiate, cu roșu numerele prime și cu verde numărul prim curent.

Implementare

Reținem un vector sieve (ciur în engleză), de tip bool, cu semnificația sieve[i] == true dacă numărul i nu este prim, iar false dacă i este prim. Am ales codificarea pe dos pentru că în C++ vectorii globali sunt automat inițializați cu 0, și n-are rost să mai facem o parcurgere pentru a-l schimba pe 0 în 1. Cum numerele 0 și 1 nu sunt nici prime, nici compuse, le vom marca de la început cu true: sieve[0] = sieve[1] = true;.

Apoi, alegem primul număr cu valoarea false din vectorul sieve, și marcăm multiplii săi cu true. Repetăm acest proces până când toate numerele neprime din sieve vor fi marcate cu true. Iată algoritmul scris în C++:

sieve[0] = sieve[1] = true;
for (int i = 2; i <= n; i++) // Parcurgem vectorul sieve.
  if (!sieve[i]) // Dacă numărul curent este prim,
    for (int j = 2 * i; j <= n; j += i) // parcurgem multiplii săi
      sieve[j] = true; // și îi marcăm drept numere compuse.

Optimizări

Pe linia 4, putem porni for-ul de la i * i, pentru că toți multiplii lui i de forma k * i, cu k < i, au fost deja tăiați. Din același motiv, pe linia 2, putem itera i-ul până la $\sqrt{n}$: Orice număr compus mai mare decât $\sqrt{n}$ are printre divizori cel puțin un număr prim mai mic decât $\sqrt{n}$, pe care l-am folosit deja. Putem scrie condiția i <= sqrt(n), dar e ineficientă, pentru că apelul funcției sqrt va calcula radicalul lui n la fiecare pas. O metodă mai elegantă este i * i <= n.

sieve[0] = sieve[1] = true;
for (int i = 2; i * i <= n; i++)
  if (!sieve[i])
    for (int j = i * i; j <= n; j += i)
      sieve[j] = true;

O altă idee de optimizare este să căutăm numerele prime (pe linia 2) din 2 în 2, deoarece știm că toate numerele prime mai mari decât 2 sunt impare. Deci, îl vom trata pe 2 separat, iar primul for îl vom începe de la 3.

sieve[0] = sieve[1] = true;
for (int j = 4; j <= n; j += 2)
  sieve[j] = true;
for (int i = 3; i * i <= n; i += 2)
  if (!sieve[i])
    for (int j = i * i; j <= n; j += 2 * i)
      sieve[j] = true;

Pe linia 6 am incrementat j-ul cu 2 * i, pentru a nu itera și printre multiplii pari.

O ultimă optimizare pe care i-o putem aduce programului ține de memorie. Cum vectorul conține elemente de tipul bool, putem implementa un vector pe biți (despre care am vorbit la finalul articolului despre operații pe biți). Astfel, vom folosi de 8 ori mai puțină memorie, dar rareori se întâmplă să nu avem suficientă memorie pentru un ciur obișnuit.

Sursă C++

Iată o sursă C++ completă ce folosește Ciurul lui Eratostene pentru a determina toate numerele prime mai mici sau egale cu $n$, precum și numărul lor.

#include <iostream>
using namespace std;

const int VMAX = 618;

int n;
bool sieve[VMAX];

int sol; // numărul de numere prime
int primes[VMAX]; // numerele prime

int main() {
  cin >> n;
  sieve[0] = sieve[1] = true;
  for (int j = 4; j <= n; j += 2)
    sieve[j] = true;
  for (int i = 3; i * i <= n; i += 2)
    if (!sieve[i])
      for (int j = i * i; j <= n; j += 2 * i)
        sieve[j] = true;

  primes[sol++] = 2;
  for (int i = 3; i <= n; i += 2)
    if (!sieve[i])
      primes[sol++] = i;

  cout << sol << '\n';
  for (int i = 0; i < sol; i++)
    cout << sieve[i] << ' ';
  cout << '\n';
  return 0;
}

Complexitate

De fiecare dată când se ajunge la pasul 2, algoritmul face $n / i$ pași pentru a tăia numerele compuse multipli de $i$. În total, asta înseamnă:

$$\frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{5} + \frac{n}{7} + \cdots + \frac{n}{k}$$

Unde $k$ este cel mai mare număr prim mai mic sau egal cu $n$. Factorizându-l pe $n$ obținem:

$$n \left ( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{k} \right )$$

Al doilea factor, adică suma inverselor numerelor prime până la $k$, crește la fel de repede ca funcția $\ln(\ln(n))$, conform lui Euler. Așadar, complexitatea algoritmului este $O(n \ln(\ln(n)))$. S-ar mai adăuga un $O(\sqrt{n})$, care este numărul de iterații făcute de primul for, dar asta nu influențează complexitatea. La nivelul clasei a 9-a, este de ajuns să știți că Ciurul lui Eratostene face (mult) mai puțin decât $O(n^2)$ operații. De fapt, algoritmul lucrează aproape în timp liniar, căci în practică $O(\ln(\ln(n)))$ poate fi aproximat cu $O(1)$.

Aplicație la Ciurul lui Eratostene: Problema Fractii de pe InfoArena

De obicei, Ciurul lui Eratostene este folosit pentru marcarea rapidă a numerelor prime la începutul programului, pentru ca mai apoi să poată fi testată primalitatea oricărui număr în $O(1)$. Însă, există probleme în care este mult mai greu să-ți dai seama că poți folosi tehnica ciurului. Una dintre ele este problema Fractii de pe InfoArena.

În problema Fractii trebuie să aflăm numărul de fracții ireductibile de forma $p / q$, cu $1 \le p, q \le n$. Plecăm de la două observații imediate:

 • Dacă $p / q$ este ireductibilă, atunci și $q / p$ este ireductibilă. Deci, este de ajuns să numărăm fracțiile ireductibile de forma $p / q$, cu $2 \le p \lt q$, iar apoi să înmulțim rezultatul cu $2$. După aceea, adunăm $1$ la rezultat, pentru că pe $1 / 1$ nu am numărat-o.
 • Numărul de fracții ireductibile de forma $p / q$, cu $p \le q$ este egal cu numărul de numere mai mici sau egale cu $q$, prime cu el. Adică indicatorul lui Euler, $\varphi(q)$ :)

Problema se rezumă la a calcula eficient indicatorul lui Euler pentru fiecare număr natural de la $2$ la $n$. Putem folosi formula $\varphi(n) = (p_1 - 1) p_1^{k_1 - 1} \cdots (p_r - 1) p_r^{k_r - 1}$ pentru fiecare număr, dar nu se încadrează în timp pentru toate testele. Avem nevoie de o soluție mai inteligentă. Aici intervine Ciurul lui Eratostene.

Reținem un vector euler, unde euler[i] reprezintă $\varphi(i)$. Inițial, pentru fiecare index i de la 2 la n îi atribuim lui euler[i] valoarea i - 1, pentru că i nu este prim cu el însuși. Apoi, aplicăm tehnica ciurului ca mai jos:

for (int i = 2; i <= n; i++)
  for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
    euler[j] -= euler[i];

Când cu primul for ajungem la euler[i], îi știm deja valoarea finală, așa că actualizăm indicatorul pentru multiplii mai mari ai lui i. Se observă că algoritmul se folosește de faptul că:

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

O demonstrație pentru această formulă, nu foarte riguroasă, dar destul de intuitivă este următoarea: Considerăm toate fracțiile de forma $x / n$, cu $1 \le x \le n$. Pentru $n = 10$, acestea sunt:

$$\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}, \frac{5}{10}, \frac{6}{10}, \frac{7}{10}, \frac{8}{10}, \frac{9}{10}, \frac{10}{10}$$

Acum, aducem fiecare fracție la forma sa ireductibilă, și le ordonăm crescător după numitor:

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{7}{10}, \frac{9}{10}$$

Se observă că fiecare numitor este un divizor al lui $n$, și că numărătorii fracțiilor cu numitorul $d$ iau ca valori toate numerele mai mici sau egale cu $d$, prime cu $d$, care în total sunt $\varphi(d)$. De aici, formula dată se obține imediat.

Sursă C++ Fractii

#include <fstream>
using namespace std;

const int VMAX = 1000010;
 
ifstream fin("fractii.in");
ofstream fout("fractii.out");
 
int n;
long long int sol;
int euler[VMAX];
 
int main() {
  fin >> n;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    euler[i] = i - 1;
 
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    sol += euler[i];
    for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
      euler[j] -= euler[i];
  }
  fout << 2 * sol + 1 << '\n';
  
  fout.close();
  return 0;
}

Probleme recomandate

Dacă aveți vreo întrebare despre Ciurul lui Eratostene, nu ezitați să o adresați mai jos, în rubrica de comentarii :)

Îți place conținutul acestui site?

Dacă vrei să mă susții în întreținerea server-ului și în a scrie mai multe articole de calitate pe acest blog, mă poți ajuta printr-o mică donație!

PayPal