Enunțul problemei taietura, de clasa a 10-a, dată în 2017 la ONI, se găsește pe InfoArena și PbInfo.

Rezumat

Se dă un vector $v$ format din $n$ numere întregi. O tăietură în poziția $p$ reprezintă o secvență a vectorului ce conține poziția $p$. Valoarea unei tăieturi este dată de suma tuturor elementelor ce trec prin ea. Se definește funcția $\mathrm{MulT}(i)$ drept numărul de tăieturi în $i$ de sumă $0$. Trebuie să aflăm valoarea acestei funcții pentru fiecare $i$ cuprins între $1$ și $n$.

Soluție

Construim un vector $\mathrm{dp}$ de sume parțiale: $\mathrm{dp}[i] = v[i] + \mathrm{dp}[i - 1]$, pentru $i$ strict pozitiv, și $\mathrm{dp}[0] = 0$. Putem observa că orice tăietură cu suma $0$ are sumele parțiale de la capete egale. Mai exact, dacă o tăietură cu suma $0$ începe pe poziția $i$ și se termină pe poziția $j$, atunci $\mathrm{dp}[i - 1] = \mathrm{dp}[j]$. Motivul este că suma acestei tăieturi este dată de $\mathrm{dp}[j] - \mathrm{dp}[i - 1]$.

Considerăm că avem $k$ elemente din $\mathrm{dp}$ cu valoarea $s$, și că înainte de poziția $i$ avem $x$. Atunci, în poziția $i$, acestea determină $x \cdot (k - x)$ tăieturi cu suma $0$. Deci, $\mathrm{MulT}(i)$, pentru orice $i$ cuprins între $\mathrm{pos}(x) + 1$ și $\mathrm{pos}(x + 1)$, trebuie incrementată cu $x \cdot (k - x)$. Putem face asta foarte eficient folosind Șmenul lui Mars, dar mai întâi trebuie să explic cum am implementat partea din paragraful anterior.

Ne interesează ca pentru fiecare sumă parțială să reținem pozițiile pe care apare aceasta. Pentru că sumele astea aparțin unui interval foarte mare, nu puteam folosi un vector de frecvență, așa că am ales un std::map< long long int, std::vector<int> >, numit hash. Cheia este suma parțială, iar valoarea este vectorul cu pozițiile sale, ordonat crescător, și indexat de la $0$. În timp ce am citit elementele, am construit map-ul; nu avea sens să rețin și vectorul de sume parțial în sine.

Apoi, am parcurs sumele parțiale din hash (nu contează ordinea), folosind iteratorul sum. Pentru fiecare poziție pe care apare sum.first în v (poziție care în sum.second se află pe poziția i), am adunat la mars[i + 1] pe sum.second.size() - 2 * i - 1. La final, afișăm vectorul mars exact ca în varianta clasică a șmenului, la fiecare pas adunând pe v[i - 1] la v[i].

Relația precedentă nu e prea intuitivă, dar merge demonstrată matematic destul de ușor. Pentru simplitate, considerăm că rezolvăm problema doar pentru suma parțială sum. Să zicem că suntem pe poziția i în hash[sum].second, și că notăm cu n pe hash[sum].second.size(). Atunci, din Șmenul lui Mars rezultă că pentru orice j cuprins între hash[sum].second[i] + 1 și hash[sum].second[i + 1], afișăm:

$$(n - 1 - 2 \cdot 0) + (n - 1 - 2 \cdot 1) + \cdots + (n - 1 - 2 \cdot i)$$

Ceea ce este echivalent cu formula scrisă mai sus, dedusă din regula produsului:

$$\begin{align}& (n - 1 - 2 \cdot 0) + (n - 1 - 2 \cdot 1) + \cdots + (n - 1 - 2 \cdot i)\\ = & n(i + 1) - (i + 1) - 2(0 + 1 + \cdots + i)\\ = & (n - 1)(i + 1) - 2 \cdot \frac{i(i + 1)}{2}\\ = & (i + 1)(n - i - 1)\end{align}$$

Sursă C++

#include <map>
#include <vector>
#include <fstream>

#define DMAX 100010

std::ifstream fin("taietura.in");
std::ofstream fout("taietura.out");

int n;
long long int mars[DMAX];
std::map< long long int, std::vector<int> > hash;

int main() {
  fin >> n;
  hash[0].push_back(0);

  int val;
  long long int sum = 0;

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    fin >> val;
    hash[sum += val].push_back(i);
  }

  for (auto sum : hash)
    for (int i = 0; i < sum.second.size(); i++)
      mars[sum.second[i] + 1] = 1LL * sum.second.size() - 2 * i - 1;

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    fout << (mars[i] += mars[i - 1]) << ' ';
  fout << '\n';

  fout.close();
  return 0;
}

Dacă ai vreo nedumerire cu privire la problema taietura, lasă un comentariu și te voi ajuta :)

Îți place conținutul acestui site?

Dacă vrei să mă susții în întreținerea server-ului și în a scrie mai multe articole de calitate pe acest blog, mă poți ajuta printr-o mică donație!

PayPal