În acest articol voi prezenta câteva aplicații mai interesante la descompunerea unui număr întreg în factori primi: numărul divizorilor, suma divizorilor și indicatorul lui Euler. Ne vom axa pe demonstrarea formulelor pentru calculul acestor funcții, și implicit pe modul în care putem deduce aceste formule.

Funcția $\sigma_x(n)$

Înainte de a începe, țin să menționez că, în literatura de specialitate, notația folosită pentru suma divizorilor lui $n$, ridicați la puterea $x$, este $\sigma_x(n)$:

$$\sigma_x(n) = \sum_{d \mid n} d^x$$

În particular, $\sigma_0(n)$ reprezintă numărul divizorilor lui $n$, iar $\sigma_1(n)$ reprezintă suma divizorilor lui $n$. De exemplu:

$$\begin{align} \sigma_0(6) &= 1^0 + 2^0 + 3^0 + 6^0 = 4\\ \sigma_1(6) &= 1^1 + 2^1 + 3^1 + 6^1 = 12 \end{align}$$

Vom păstra aceste notații și în continuare.

Numărul divizorilor unui întreg

După cum am zis, numărul divizorilor unui număr natural nenul $n$ se notează cu $\sigma_0(n)$. Formula pentru numărul divizorilor este destul de cunoscută. Dacă descompunerea în factori primi a lui $n$ este $p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, atunci:

$$\sigma_0(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1) = \prod_{i = 1}^{k} (e_i + 1)$$

Demonstrația este foarte simplă: Numărul $n$ este divizibil cu $d$ dacă și numai dacă $d$ poate fi scris sub forma $p_1^{e'_1} p_2^{e'_2} \cdots p_k^{e'_k}$, astfel încât fiecare exponent $e'_i$ să fie mai mic sau egal cu $e_i$. Ei bine, fiecare $e'_i$ poate lua $e_i + 1$ valori: $0, 1, \ldots, e_i$. Conform regulii produsului, numerele $e_i + 1$ se înmulțesc, iar de aici obținem formula inițială.

Iată cum putem calcula eficient $\sigma_0(n)$ în C++, modificând foarte puțin algoritmul clasic de descompunere în factori primi:

int num = 1;
for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
  int e = 1;
  while (n % d == 0) {
    e++;
    n /= d;
  }
  num *= e;
}
if (n > 1)
  num *= 2;
cout << num << '\n';

Puteți observa că nu a mai fost nevoie să testez dacă $n$ este divizibil cu $d$. Asta pentru că, dacă nu se intră în while, rezultatul va fi înmulțit cu $1$, iar asta nu-l va afecta.

Suma divizorilor unui întreg

Suma divizorilor unui număr natural nenul $n$ se notează cu $\sigma_1(n)$. Păstrând notația de mai sus pentru descompunerea lui $n$ în factori primi, suma divizorilor se calculează astfel:

$$\sigma_1(n) = \frac{p_1^{e_1 + 1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{e_2 + 1} - 1}{p_2 - 1} \cdots \frac{p_k^{e_k + 1} - 1}{p_k - 1} = \prod_{i = 1}^k \frac{p_i^{e_i + 1} - 1}{p_i - 1}$$

Pentru a demonstra formula, vom porni de la un caz particular: $n = p^x$, unde $p$ este un număr prim. În acest caz, singurii divizori ai lui $n$ sunt $1, p, p^2, \ldots, p^x$. Aceștia se află într-o progresie geometrică de rație $p$. Prin urmare:

$$\sigma_1(p^x) = \frac{p^{x + 1} - 1}{p - 1}$$

La pasul următor, vom considera că $n = p^x q^y$, unde $p$ și $q$ sunt numere prime distincte. Avem:

$$\begin{align} \sigma_1(p^x q^y) &= p^0 q^0 + p^0 q^1 + p^0 q^2 + \cdots + p^0 q^y\\ &+ p^1 q^0 + p^1 q^1 + p^1 q^2 + \cdots + p^1 q^y\\ &+ p^2 q^0 + p^2 q^1 + p^2 q^2 + \cdots + p^2 q^y\\ &\mbox{ }\mbox{ }\vdots\\ &+ p^x q^0 + p^x q^1 + p^x q^2 + \cdots + p^x q^y \end{align}$$

Dacă de pe fiecare linie $i$ îl dăm în factor pe $p^i$, iar mai apoi factorizăm $q^0 + q^1 + \cdots + q^y$, obținem:

$$\sigma_1(p^x q^y) = (p^0 + p^1 + \cdots + p^x) (q^0 + q^1 + \cdots + q^y) = \sigma_1(p^x) \sigma_1(q^y)$$

Generalizând, ajungem la formula inițială:

$$\sigma_1(p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}) = \sigma_1(p_1^{e_1}) \sigma_1(p_2^{e_2}) \cdots \sigma_1(p_k^{e_k}) = \prod_{i = 1}^k \frac{p_i^{e_i + 1} - 1}{p_i - 1}$$

Iată și o implementare în C++ a acestei formule:

int sum = 1;
for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
  int pwr = d;
  while (n % d == 0) {
    pwr *= d;
    n /= d;
  }
  sum *= (pwr - 1) / (d - 1);
}
if (n > 1)
  sum *= (n * n - 1) / (n - 1);
cout << sum << '\n';

Indicatorul lui Euler

Indicatorul lui Euler se notează cu $\varphi(n)$ și reprezintă numărul de numere naturale nenule mai mici sau egale cu $n$ care sunt prime cu $n$. De exemplu, $\varphi(1) = 1$, $\varphi(6) = 2$, $\varphi(11) = 10$. De remarcat că acel sau egale cu este pus doar pentru a asigura faptul că $\varphi(1) = 1$, orice $x \gt 1$ nefiind prim cu el însuși. Formula pentru calcularea indicatorului este:

$$\varphi(n) = \prod_{i = 1}^k p_i^{e_i - 1}(p_i - 1) = n \prod_{i = 1}^k \left( 1 - \frac{1}{p_i} \right)$$

Chiar dacă a doua variantă a formulei este mai elegantă, deoarece nu folosește exponenții $e_i$, noi o vom folosi pe prima, pentru a evita lucrul cu double. Iată deci calcularea lui $\varphi(n)$ în C++:

int phi = 1;
for (int d = 2; d * d <= n; d++)
  if (n % d == 0) {
    phi *= d - 1;
    n /= d;
    while (n % d == 0) {
      phi *= d;
      n /= d;
    }
  }
if (n > 1)
  phi *= n - 1;
cout << phi << '\n';

Demonstrația formulei

În cele ce urmează, pasionații de matematică pot urmări demonstrația formulei de mai sus. Avantajul ei este că nu necesită folosirea Teoremei chineze a resturilor, spre deosebire de majoritatea demonstrațiilor găsite pe net. Mai întâi, va trebui să introducem conceptul de funcție multiplicativă:

Funcții multiplicative

În teoria numerelor, o funcție $f$ definită pe $\mathbb{N}^*$ se numește multiplicativă dacă are proprietatea că $f(1) = 1$ și că $f(ab) = f(a)f(b)$, oricare ar fi $a$ și $b$ două numere naturale nenule prime între ele. Atât numărul cât și suma divizorilor sunt funcții multiplicative, acest fapt bazându-se pe formulele deja demonstrate. În cazul indicatorului lui Euler, va fi mai ușor să deducem formula dacă mai întâi demonstrăm multiplicitatea funcției.

Așadar, trebuie să demonstrăm că $\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n), \forall m, n \in \mathbb{N}^*, (m, n) = 1$. Vom aranja numerele de la $1$ la $mn$ sub forma unei matrice cu $m$ linii și $n$ coloane. Să luăm drept exemplu $m = 5$ și $n = 3$:

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\\ 10 & 11 & 12\\ 13 & 14 & 15 \end{matrix}$$

Partea cu $\varphi(n)$

Pentru ca un număr să fie prim cu $mn$, el trebuie să fie prim atât cu $m$, cât și cu $n$. În acest sens, haideți să vedem mai întâi ce numere din matrice sunt prime cu $n$. Elementul de pe poziția $(i, j)$ are forma $(i - 1)n + j$. Este evident că $((i - 1)n + j, n) = (j, n)$. Deci, $(a_{i j}, n) = 1$ dacă și numai dacă $(j, n) = 1$. Așadar, elementele prime cu $n$ sunt cele de pe coloanele $j$ pentru care $(j, n) = 1$. Numărul acestor coloane este $\varphi(n)$.

Partea cu $\varphi(m)$

Acum, de pe aceste coloane ne interesează doar numerele prime cu $m$. Să vedem ce resturi obținem dacă împărțim toate elementele matricei din exemplu la $m$:

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3\\ 4 & 0 & 1\\ 2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 2\\ 3 & 4 & 5 \end{matrix}$$

Aparent, pe fiecare coloană obținem toate resturile posibile modulo $m$. Dacă asta este adevărat întotdeauna, înseamnă că pe fiecare coloană $j$, cu $(j, n) = 1$, avem $\varphi(m)$ numere prime cu $m$, de unde $\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n)$.

Deci, mai rămâne să demonstrăm că pe nicio coloană $k$ nu putem găsi două resturi egale. Vom presupune prin reducere la absurd că putem. Cum elementele de pe coloana $k$ sunt de forma $xn + k$, cu $0 \le x \lt m$, ar trebui să existe două elemente $pn + k$ și $qn + k$, cu $p \neq q$, congruente modulo $m$. Asta ar însemna că diferența lor, $(p - q)n$, ar fi divizibilă cu $m$. Cum $n$ este prim cu $m$, rămâne ca $p - q$ să fie divizibil cu $m$. Însă, din cauza faptului că $0 \le p, q \lt m$, singura posibilitate este $p = q$. Contradicție cu $p \neq q$. Deci, presupunerea făcută este falsă, ceea ce înseamnă că formula $\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n)$ este corectă.

Formula pentru $\varphi(p^x)$

Pentru $n = p^x$, singurele valori pe care le poate lua CMMDC-ul dintre $n$ și un număr mai mic sau egal cu el sunt $1, p, \ldots, p^k$. Prin urmare, numerele care nu sunt prime cu $n$ sunt multiplii lui $p$, și anume $p, 2p, \ldots, p^{x - 1} p$, numărul lor fiind $p^{x - 1}$. Asta înseamnă că:

$$\varphi(n) = p^x - p^{x - 1} = p^{x - 1} (p - 1)$$

Generalizarea

Acum putem generaliza foarte ușor formula, folosindu-ne de multiplicitatea indicatorului:

$$\varphi(n) = \prod_{i = 1}^k \varphi(p_i^{e_i}) = \prod_{i = 1}^k p_i^{e_i - 1}(p_i - 1)$$

Probleme recomandate

Problema Fracții am explicat-o aici. De asemenea, un exercițiu bun este să adaptați Ciurul lui Eratostene din problema Fracții pentru a calcula eficient suma și numărul divizorilor tuturor numerelor naturale de la $1$ la $n$. În plus, o aplicație importantă a indicatorului lui Euler este Teorema lui Euler, care e foarte utilă în calculul inversului modular, despre care voi scrie într-un articol viitor.

Dacă aveți vreo întrebare despre cele trei aplicații la descompunerea în factori primi, nu ezitați să o adresați mai jos, într-un comentariu :) Iar dacă vi s-a părut un articol interesant, nu uitați să-i dați un share pe FaceBook!

Îți place conținutul acestui site?

Dacă vrei să mă susții în întreținerea server-ului și în a scrie mai multe articole de calitate pe acest blog, mă poți ajuta printr-o mică donație!

PayPal