Limbajul Explicit

Explicit este limbajul de markup pe care l-am dezvoltat pentru acest blog. El este folosit atât de către mine pentru scrierea articolelor, cât și de către useri pentru scrierea comentariilor. Scopul său este codificarea intuitivă a anumitor tipuri de conținut specifice tematicii acestui website, cum ar fi expresii matematice, secvențe de cod, animații pentru diverși algoritmi (asta doar pentru admin :tongue:). Desigur, puteam folosi MarkDown, însă acest limbaj avea niște dezavantaje:

 • prea permisiv – de exemplu, ar permite userilor să posteze orice fel de imagini în comentarii
 • parser greu de ajustat, ceea ce îngreuna stilizarea unor componente ca block-urile de cod
 • imposibilitatea de a crea sintaxă nouă pentru componente ca animațiile JS
 • bug extrem de enervant legat de punctuația de după expresiile matematice

În continuare, voi prezenta elementele de sintaxă Explicit ce pot fi folosite în scrierea eficientă de comentarii pe InfoGenius.

Secvențe de cod code

Pentru a incrementa elementul situat pe poziția `i` în `v`, scriem `v[i]++`.

Pentru a afișa caracterul `, trebuie să-l scriem de două ori. Secvențele de cod pot conține la început și la sfârșit spații, care vor fi ignorate. Astfel, putem scrie expresii precum

Sintaxa pentru un template literal în JavaScript este ` ``text`` `.

care va fi interpretată drept `text`.

Combinații de taste kbd

Pentru a copia textul selectat, tastăm ;Ctrl+C;.
Pentru a copia textul selectat, tastăm ;w(Ctrl+C) l(Ctrl+C) m(CmdC);.
Pentru a copia textul selectat, tastăm ;wl(Ctrl+C) m(CmdC);.

Prima variantă va afișa Ctrl+C întotdeauna. A doua variantă va afișa text diferit în funcție de sistemul de operare: întâi Windows, apoi Linux, iar la final MacOS. În a treia variantă, wl va afișa același text atât pe Windows cât și pe Linux. Codurile pentru tastele speciale de pe MacOS sunt Cmd, Ctrl, Option și Shift.

Emoji-uri :tractor:

:yey::yey::lol::lol::hehe::hehe::haha::haha:
:wink::wink::love::love::cool::cool::smirk::smirk:
:tongue::tongue::sad::sad::cry::cry::wow::wow:
:smile::smile::tractor::tractor::think::think::party::party:
:golden::golden::silver::silver::bronze::bronze::farmer::farmer:

De asemenea, prin emoji-uri putem exprima rating-uri. Sintaxa este :x/5:, unde 1x51 \le x \le 5 iar rezultatul arată cam așa: :3/5::3/5::3/5::3/5::3/5:.

Expresii matematice E=mc2E = mc^2

Formula lui Euler este $e^{i \pi} = -1$.

Formula lui Euler este eiπ=1e^{i \pi} = -1

$$\varphi(n) = \prod_{i = 1}^k p_i^{e_i - 1}(p_i - 1)$$
φ(n)=i=1kpiei1(pi1)\varphi(n) = \prod_{i = 1}^k p_i^{e_i - 1}(p_i - 1)
$$a^{b^c} \equiv a^{b^{c \modd \varphi(\varphi(m))} \modd \varphi(m)} \pmodd{m}$$
abcabcmodφ(φ(m))modφ(m)(modm)a^{b^c} \equiv a^{b^{c \modd \varphi(\varphi(m))} \modd \varphi(m)} \pmodd{m}

În primul exemplu avem o formulă inline, pe când celelalte două sunt de tip block. Cele din urmă admit și enter-uri. Limbajul folosit pentru scrierea expresiilor matematice este, desigur, LaTeX. Aveți aici simbolurile ce pot fi folosite, iar aici funcțiile.

Link-uri

[link intern](infogenius-v2)
[link extern](https://www.google.ro/)

La link-urile interne, adică la articolele de pe InfoGenius, adresa trebuie să conțină doar slug-ul articolului. La cele externe, adresa trebuie să fie completă (cu tot cu https). Cele două tipuri de link-uri se comportă diferit, atât în backend cât și în frontend.

Abrevieri

?[ONI](Olimpiada Națională de Informatică)

Rezultatul este ONI. Din păcate, explicația nu este vizibilă și pe mobil.

Formatări

**bold**
__italic__
~~tăiat~~
^^evidențiat^^

bold
italic
tăiat
evidențiat

Linie orizontală

bla bla
===
bla bla bla

bla bla


bla bla bla

Subtitluri

## Header 2
### Header 3
#### Header 4
##### Header 5
###### Header 6

# nu există, tag-ul <h1> fiind destinat doar titlurilor de articole și pagini.

Citate

>>>
Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.
<<<

Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

Explicit dispune de o sintaxă similară pentru alinierea textului la dreapta sau în mijloc:

>>> center
text centrat
<<<

text centrat

>>> right
text aliniat la dreapta
<<<

text aliniat la dreapta

Există și >>> header care tratează blockquote-ul ca pe un subtitlu, oferindu-i o margine superioară mai mare.

Liste

+++
> item 1
> item 2
> item 3
---
 • item 1
 • item 2
 • item 3
+++
item 1 -- paragraf 1
item 1 -- paragraf 2
~~~
bla bla
$$i \triangleq \sqrt{-1}$$
bla bla
~~~
bla
bla bla
---
 • item 1 – paragraf 1

  item 1 – paragraf 2

 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

  i1i \triangleq \sqrt{-1}

  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

 • bla
  bla bla

Prima sintaxă este pentru liste scurte, ce nu necesită spațiere între itemi. A doua sintaxă suportă itemi formați din mai multe paragrafe, sau mai bine spus din mai multe block-uri. Indiferent de sintaxa aleasă, putem schimba tipul listei adăugând după +++ una dintre variantele 1., a., A., i., I. (eventual încadrate între ** și **) și none.

Tabele

???
L 1 2 > cell 1
C > cell 2
~~~
c > cell 3
r 1 2 > cell 4
~~~
c > cell 5
c > cell 6
c > cell 7
~~~
c 1 3 > cell 8
!!!
cell 1cell 2
cell 3cell 4
cell 5cell 6cell 7
cell 8

Principiul este același cu cel al tabelelor HTML, doar că sintaxa este mai curată. ~~~ delimitează liniile tabelului, iar fiecare linie din cod reprezintă o celulă. Primul caracter este l, c sau r, simbolizând alinierea textului din celulă. Dacă litera este majusculă, atunci celula va fi de tip header. Caracterul poate fi urmat de unul sau două numere, reprezentând întinderea celulei pe linii și respectiv coloane. În mod implicit, aceste valori sunt 1.

Block-uri de cod

``` cpp
int a; cin >> a;
int b; cin >> b;
cout << a + b << '\n';
```
int a; cin >> a;
int b; cin >> b;
cout << a + b << '\n';

Limbajele disponibile sunt:

 • html
 • css
 • javascript
 • json
 • c
 • cpp
 • java
 • python
 • bash
 • text
 • latex
 • markdown
 • explicit
``` javascript
console.log(1);
> console.log(2);
> console.log(3);
console.log(4);
> console.log(5);
console.log(6);
> console.log(7);
console.log(8);
console.log(9);
console.log(10);
> console.log(11);
console.log(12);
> console.log(13);
console.log(14);
console.log(15);
console.log(16);
> console.log(17);
console.log(18);
> console.log(19);
console.log(20);
console.log(21);
console.log(22);
> console.log(23);
console.log(24);
console.log(25);
^^^
console.log(1);
console.log(2);
console.log(3);
console.log(4);
console.log(5);
console.log(6);
console.log(7);
console.log(8);
console.log(9);
console.log(10);
console.log(11);
console.log(12);
console.log(13);
console.log(14);
console.log(15);
console.log(16);
console.log(17);
console.log(18);
console.log(19);
console.log(20);
console.log(21);
console.log(22);
console.log(23);
console.log(24);
console.log(25);

Dacă block-ul este încheiat cu ^^^, atunci înălțimea block-ului afișat va fi limitată. În plus, dacă o linie din cod este precedată de >, atunci aceasta va fi evidențiată.

``` cpp -> Testul de primalitate
bool prime(int n) {
if (n < 2)
return false;
for (int d = 2; d * d <= n; d++)
if (n % d == 0)
return false;
return true;
}
```
Testul de primalitate
bool prime(int n) {
if (n < 2)
return false;
for (int d = 2; d * d <= n; d++)
if (n % d == 0)
return false;
return true;
}

Block-ul poate avea și titlu, caz în care liniile vor fi numerotate automat.

``` cpp -> Hello World => C++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello world!\n";
return 0;
}
``` java -> Hello World => Java
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello world!");
}
}
``` javascript -> Hello World => JavaScript
console.log('Hello world!');
```
Hello World
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello world!\n";
return 0;
}

Putem combina mai multe block-uri de cod, asociindu-i fiecăruia câte un label. Acest feature este util atunci când vrem să rezolvăm aceeași problemă în mai multe limbaje, sau sub sisteme de operare diferite. De menționat că label-urile nu ne obligă să folosim și titluri.


Nu în ultimul rând, caracterele și pot fi obținute scriind ... și respectiv --.

În general, Explicit este un limbaj opinionated, în sensul că are o sintaxă foarte strictă. De exemplu, elementele de tip block, de pildă un paragraf urmat de un block de cod, trebuie separate obligatoriu de o linie goală. Spațierea și indentarea contează foarte mult, astfel că un tab pus greșit va anula efectul dorit al block-ului respectiv, iar acesta va fi interpretat drept paragraf.

În principiu, acesta e un aspect pozitiv, pentru că face ca multe task-uri să fie mai ușor de realizat în Explicit decât în MarkDown, cum ar fi scrierea de elemente de tip block în liste imbricate. Însă, pentru a ușura scrierea comentariilor, puteți previzualiza rezultatul folosind primul buton din colțul dreapta-sus al editorului :wink: