Interclasarea a doi vectori în C++. Operații pe mulțimi

Interclasarea a doi vectori în C++. Operații pe mulțimi

Fiind dați doi vectori sortați, prin interclasarea lor se înțelege construirea unui al treilea vector sortat care să conțină toate elementele acestora. Printre cele mai importante aplicații ale interclasării se numără reuniunea și intersecția a două mulțimi, dar mai ales sortarea prin interclasare. În acest articol voi prezenta implementarea algoritmului de interclasare în C++, și de asemenea cum poate fi modificat acesta pentru a calcula reuniunea și intersecția a două mulțimi.

În continuare, vom considera că vrem să interclasăm vectorii aa de lungime mm și bb de lungime nn formând un vector cc de lungime pp Toți vectorii vor fi indexați de la 00

Exemplu

a=1,4,5,5,7,9b=2,3,5,6,7c=1,2,3,4,5,5,5,6,7,7,9\begin{align*} a &= \langle 1, 4, 5, 5, 7, 9 \rangle\\ b &= \langle 2, 3, 5, 6, 7 \rangle\\ c &= \langle 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 9 \rangle \end{align*}

Soluții naive

Printre primele soluții care ne vin în minte se regăsesc:

a) Copiem tot vectorul aa în cc iar apoi luăm pe rând elementele lui bb și le inserăm pe pozițiile lor corespunzătoare în cc Mai precis, parcurgem de la dreapta la stânga vectorul cc cât timp elementele sale sunt mai mici decât elementul curent din bb timp în care le mutăm cu o poziție la dreapta, pentru a-i face loc elementului nou. Procedeul este similar sortării prin inserție. Complexitatea algoritmului este O(mn)O(m \cdot n)

p = m;
for (int i = 0; i < m; i++)
c[i] = a[i];
for (int j = 0; j < n; j++, p++)
for (int i = p - 1; i >= 0; i--)
if (c[i] > b[j])
c[i + 1] = c[i];
else {
c[i + 1] = b[j];
break;
}

b) Concatenăm cei doi vectori în cc (introducem în cc elementele lui aa iar în continuare elementele lui bb și apoi sortăm vectorul cc Complexitatea diferă în funcție de algoritmul de sortare ales, dar în cel mai bun caz este O((m+n)log(m+n))O((m + n) \cdot \log (m + n))

p = m + n;
for (int i = 0; i < m; i++)
c[i] = a[i];
for (int j = 0; j < n; j++)
c[m + j] = b[j];
sort(c, c + p);

c) Dacă intervalul de valori este suficient de mic, putem lua un vector de frecvență în care să reținem de câte ori apare în cei doi vectori fiecare element din acel interval, și apoi să-l parcurgem inserând în cc elementele corespunzătoare, similar sortării prin numărare. Timpul de rulare al algoritmului are complexitatea O(m+n+lg)O(m + n + lg) unde lglg este lungimea intervalului.

for (int i = 0; i < m; i++)
frq[a[i]]++;
for (int j = 0; j < n; j++)
frq[b[j]]++;
for (int i = MIN; i <= MAX; i++)
while (frq[i]--)
c[p++] = i;

Interclasare în O(m+n)O(m + n)

Totuși, soluțiile de mai sus nu prea se folosesc de faptul că vectorii aa și bb sunt deja sortați. Ei bine, privind problema recursiv, putem deduce destul de ușor algoritmul optim de interclasare: Pentru a interclasa secvențele a[i,m)a[i, m) și b[j,n)b[j, n) trebuie mai întâi să inserăm în cc minimul dintre a[i]a[i] și b[j]b[j] iar apoi să interclasăm secvențele rămase. Acestea sunt a[i+1,m)a[i + 1, m) și b[j,n)b[j, n) în cazul în care a[i]<b[j]a[i] \lt b[j] sau a[i,m)a[i, m) și b[j+1,n)b[j + 1, n) în caz contrar. Nu este nevoie să tratăm separat cazul a[i]=b[j]a[i] = b[j] deoarece nu are importanță pe care îl vom insera primul în cc

Așadar, algoritmul iterativ (ce se folosește în principal de o structură repetitivă) sună astfel:

  • Reținem în ii poziția curentă din aa iar în jj poziția curentă din bb Inițializăm ii și jj cu 00 Reținem de asemenea în pp lungimea curentă a lui cc care inițial este 00

  • Parcurgem simultan cei doi vectori, cât timp i<mi \lt m și j<nj \lt n

    • Dacă a[i]<b[j]a[i] \lt b[j] atunci c[p]c[p] devine a[i]a[i] și îi incrementăm pe ii și pp
    • Altfel, c[p]c[p] devine b[j]b[j] și îi incrementăm pe jj și pp
  • Inserăm în cc elementele rămase din aa

  • Inserăm în cc elementele rămase din bb

Iată o animație făcută de mine care ilustrează modul în care lucrează acest algoritm pe vectorii din exemplu:

Mai jos puteți vedea implementarea algoritmului în C++:

int i = 0, j = 0;
while (i < m && j < n)
if (a[i] < b[j])
c[p++] = a[i++];
else
c[p++] = b[j++];
while (i < m)
c[p++] = a[i++];
while (j < n)
c[p++] = b[j++];

Se observă că după primul while, într-un vector întotdeauna vor mai rămâne elemente de inserat în cc Prin urmare, doar unul dintre următoarele două while-uri se va executa. Complexitatea algoritmului este O(m+n)O(m + n) deoarece fiecare element din aa și bb va fi folosit o singură dată.

O implementare mai elegantă

Implementarea pe care urmează să o prezint este la fel de eficientă ca cea precedentă, însă e mai drăguță și ceva mai scurtă. Ideea este să adăugăm la vectorii aa și bb o valoare INF\mathrm{INF} mai mare decât numărul maxim care se poate afla inițial în ei (o santinelă). Astfel, pentru primul while este suficientă condiția i < m || j < n, și nu vom mai avea nevoie de celelalte două while-uri: Când s-au terminat elementele dintr-un vector, valorile din celălalt vor fi comparate cu INF\mathrm{INF} care sigur e mai mare decât ele.

Iată mai jos o sursă C++ completă, ce cuprinde citirea, interclasarea și afișarea vectorilor. Drept INF\mathrm{INF} am folosit constanta 1e9, care este egală cu 10910^9

Interclasare
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF = 1e9;
const int VMAX = 618;
int m, a[VMAX];
int n, b[VMAX];
int p, c[2 * VMAX];
int main() {
cin >> m; a[m] = INF;
for (int i = 0; i < m; i++)
cin >> a[i];
cin >> n; b[n] = INF;
for (int j = 0; j < n; j++)
cin >> b[j];
int i = 0, j = 0;
while (i < m || j < n)
if (a[i] < b[j])
c[p++] = a[i++];
else
c[p++] = b[j++];
for (int i = 0; i < p; i++)
cout << c[i] << ' ';
cout << '\n';
return 0;
}

Reuniunea și intersecția a două mulțimi prin interclasare

O aplicație importantă a interclasării este efectuarea operațiilor de reuniune și intersecție a două mulțimi. În continuare, vom considera că cele două mulțimi date sunt chiar vectorii aa și bb cu condiția suplimentară că fiecare dintre aceștia are toate elementele distincte două câte două. Mulțimea-rezultat se va afla în vectorul cc

Modificările pe care trebuie să i le aducem algoritmului de interclasare pentru a obține reuniunea și respectiv intersecția a două mulțimi sunt: Pentru reuniune, când a[i]=b[j]a[i] = b[j] vom avansa în ambii vectori, ca să nu introducem de două ori aceeași valoare în cc

int i = 0, j = 0;
while (i < m || j < n)
if (a[i] < b[j])
c[p++] = a[i++];
else if (a[i] > b[j])
c[p++] = b[j++];
else {
c[p++] = a[i];
i++; j++;
}

Pentru intersecție, introducem elemente în cc doar atunci când a[i]=b[j]a[i] = b[j] pentru că celelalte (până la pasul respectiv) nu se regăsesc în ambii vectori.

int i = 0, j = 0;
while (i < m || j < n)
if (a[i] < b[j])
i++;
else if (a[i] > b[j])
j++;
else {
c[p++] = a[i];
i++; j++;
}

O altă aplicație importantă a interclasării este sortarea prin interclasare (Merge Sort), dar despre ea voi discuta în alt articol. Dacă aveți vreo întrebare legată de algoritmul de interclasare în C++, nu ezitați să o adresați mai jos, în rubrica de comentarii :smile:

Mulțumesc că ai citit acest articol.
Dacă vrei să susții blogul, poți cumpăra un abonament de 2$.

patreon

Lasă un comentariu!

0 comentarii