Rezumat Iepuri

Se dau un arbore cu $n$ noduri și un număr $k$. Fiecărui nod din arbore i se asociază un număr natural cuprins între $1$ și $k$. Orice nod diferit de rădăcină trebuie să aibă un număr strict mai mare decât tatăl său. Să se determine numărul de moduri în care pot fi alese aceste numere, modulo $30\,011$.

Soluție

Problema Iepuri este o problemă elementară de programare dinamică pe arbore. Dar nu cred că trebuie să fiți familiarizați cu acest concept pentru a înțelege soluția. În continuare, prin $f(u)$ mă voi referi la valoarea asociată nodului $u$. Ideea este să notăm cu $\mathrm{dp}[u][x]$ numărul de moduri în care putem asocia numere cuprinse între $1$ și $k$ subarborelui cu rădăcina în nodul $u$, astfel încât $f(u) = x$. Dacă avem fixat $f(u) = x$, atunci trebuie ca $f(v) \gt x$, pentru orice fiu $v$ al lui $u$. De aici obținem recurența următoare:

$$\mathrm{dp}[u][x] = \prod_{v \in \mathrm{fii}(u)} \prod_{y = x + 1}^k \mathrm{dp}[v][y]$$

Care se traduce în: $\mathrm{dp}[u][x]$ este egal cu produsul valorilor $\mathrm{dp}[v][y]$, unde $v$ este fiu al lui $u$ și $x \lt y \le k$. Matricea $\mathrm{dp}$ poate fi calculată ușor în cadrul unui DFS din rădăcina arborelui. Când ne aflăm în nodul $u$, continuăm recursiv DFS-ul în fiii lui $u$, pentru a obține valorile $\mathrm{dp}[v][y]$. După ce le avem pe acestea, putem folosi recurența de mai sus pentru a calcula $\mathrm{dp}[u][x]$.

Deocamdată avem complexitatea $O(n k^2)$, deoarece, atunci când calculăm valoarea $\mathrm{dp}[u][x]$, parcurgem $O(k)$ stări pentru fiecare fiu $v$, adică stările acelea cu $y \gt x$. Putem reduce partea asta la $O(1)$ calculând niște sume parțiale pe parcurs. Mai exact, la finalul funcției DFS, calculăm șirul $\mathrm{ps}[u]$, unde $\mathrm{ps}[u][x] = \sum_{y = x}^k \mathrm{dp}[u][y]$. Noua recurență reflectă scăderea complexității la $O(nk)$:

$$\mathrm{dp}[u][x] = \prod_{v \in \mathrm{fii}(u)} \mathrm{ps}[v][x]$$

Sursă C++

Un detaliu de implementare interesant este modul în care am calculat rădăcina arborelui. Având în vedere că muchiile sunt date sub forma tată-fiu, rădăcina este singurul nod care nu apare ca fiu în lista muchiilor. Prin urmare, o putem calcula drept suma numerelor naturale mai mici sau egale cu $n$, adică $n(n + 1) / 2$, minus suma fiilor din lista de muchii.

Alt detaliu important este că, pentru un nod $u$ aflat la adâncimea $d$ (începând de la $1$), $f(u)$ nu poate fi mai mic decât $d$, din cauza condiției $f(u) \lt f(v)$. Din acest motiv, atunci când inițializez cu $1$ valorile $\mathrm{dp}[u][x]$, pe $x$ îl iau doar de la $d$ la $k$.

Nu în ultimul rând, puteam calcula șirul $\mathrm{ps}[u]$ direct peste vectorul $\mathrm{dp}[u]$, dar pentru a păstra claritatea n-am mai făcut asta.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

ifstream fin("iepuri.in");
ofstream fout("iepuri.out");

const int MOD = 30011;

int main() {
  int n, k; fin >> n >> k;
  int root = n * (n + 1) / 2;
  vector<vector<int>> ad(n + 1);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int x, y; fin >> x >> y;
    ad[x].push_back(y);
    root -= y;
  }

  vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(k + 1));
  vector<vector<int>> ps(n + 1, vector<int>(k + 2));
  function<void(int, int)> dfs = [&](int node, int dpth) {
    for (int carr = dpth; carr <= k; carr++)
      dp[node][carr] = 1;
    for (int son : ad[node]) {
      dfs(son, dpth + 1);
      for (int carr = dpth; carr <= k; carr++)
        dp[node][carr] = dp[node][carr] * ps[son][carr + 1] % MOD;
    }
    ps[node][k] = dp[node][k];
    for (int carr = k - 1; carr >= 1; carr--)
      ps[node][carr] = (dp[node][carr] + ps[node][carr + 1]) % MOD;
  };
  dfs(root, 1);
  fout << ps[root][1] << '\n';

  fout.close();
  return 0;
}

Dacă ai vreo nedumerire cu privire la problema Iepuri, lasă un comentariu și te voi ajuta :)

Îți place conținutul acestui site?

Dacă vrei să mă susții în întreținerea server-ului și în a scrie mai multe articole de calitate pe acest blog, mă poți ajuta printr-o mică donație!

PayPal